Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Börzsönyi Tamás
- munkahelye: Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya
- beosztása: Tudományos főmunkatárs
- email címe: borzsonyi.tamas@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Török János
- tanszéke: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Docens
- email címe: torok@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Áramlási terek vizsgálata digitális képfeldolgozással
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
A jelölt feladata részecskéket tartalmazó rendszerek belső szerkezetének és mozgásának elemzése, ill. erre alkalmas szoftver fejlesztése (C, C++). Cél a komputertomográfiás módszerrel vagy gyors kamerával készült felvételeken látható komplex alakú részecskék helyének és orientációjának meghatározása és nyomonkövetése az anyag áramlása során. Ezzel betekintést nyerhetünk abba, hogy a részecskék forgása és egymással történő kölcsönhatása hogyan befolyásolja az anyag nyírással szembeni ellenállását, ill. hogy miként alakul ki a nyírási lokalizáció, melynek során a deformáció egy szűk tartományra koncentrálódik. Egy másik jelenségkör a szemcsés rendszerek szűkületen történő átfolyásához kapcsolódik. A nem-gömbszerű részecskék orientációja és 
forgása itt is fontos tényező a folyás megakadása (torlódás kialakulása) vagy a folyás során megfigyelhető sebességfluktuációk megjelenése szempontjából. 
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu