Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Budai Ákos specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Pályi András
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: palyi@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kvantumszámítógép programozása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A hallgató feladata a legalapvetőbb kvantum-áramkörök (dekoherencia-mérések, kvantum-teleportálás, Bell-egyenlőtlenség sértése, stb.) és kvantum-algoritmusok (Deutsch-, Grover-, Shor-algoritmusok, kvantumos hibajavítás) megértése, és azok tényleges programozása az online hozzáférhető IBM Quantum Experience 16-kvantumbites kvantumszámítógépen. A munka lehetőséget ad a Quantum Experience hardverének (szupravezető kvantumbitek) működtetéséhez szükséges fizikai mechanizmusok megértésére is.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu