Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Tamás Gábor specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Török János
- tanszéke: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Docens
- email címe: torok@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Szociális hálózatok elemzése, modellezése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Social networks are representations of human social relationship. The dynamics of link formation between humans determines the structure of these networks. In our group we developed models which take into account the most important ingredients of social tie formation: local closure, focal closure, homophily and erosion. The model can describe many qualitative properties of social networks. The aim of the candidate is to improve our model and include new effects like limited data availability and directly compare it with ICT data to retrieve the group structure of the egocentric networks.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu