Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Pályi András
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: palyi@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Anyonikus gerjesztések topologikus anyagokban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A szilárdtestek gerjesztett állapotait leggyakrabban bozonszerű vagy fermionszerű kvázirészecskékkel írhatjuk le. Előbbire példa a fonon és a magnon, utóbbira pedig a szupravezetőkre jellemző Bogoljubov-kvázirészecske. Léteznek azonban olyan szilárdtestek (vagy legalábbis szilárdtestfizikai modellek), melyek gerjesztései sem bozonokra, sem fermionokra nem hasonlítanak; ezeket gyakran anyonoknak nevezik. Bizonyos rendszerekben ezen gerjesztésekhez zérus gerjesztési energia tartozik, és ennek következményeként a rendszer energiaszintjei többszörösen degeneráltak. Egy-egy ilyen többszörösen degenerált nívó elvileg hatékonyan használható "topologikusan védett", zajtürő kvantumszámítások elvégzéséhez. A hallgató feladata az anyonikus gerjesztésekkel bíró legegyszerűbb szilárdtestfizikai modellek megértése, ezen modellek egyensúlyi és dinamikai jellemzése, és a modellek illetve a valóságos anyagok és mérhető mennyiségek közti kapcsolat megértése. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu