Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Végvári Ádám specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Török János
- tanszéke: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Docens
- email címe: torok@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kő fragmentáció szimulációja
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

The fragmentation of a specimen undergoes several successive processes. First the sample is fragmented by planes which cuts the object into simple polyhedra. When new cut planes appear they will not cut through the whole system since the already existing cut planes allow enough movement to prevent this. This secondary fragmentation may still only produce simple polyhedra. Our preliminary studies suggest that the two processes have similar but a little different outcome on measurables like, number of stable points, number of faces of the polyhedra, etc. The question we would like to address is that if it is possible to tell the two processes apart from the data? Can one tell which process was the dominant in a given process. We have data from explosions as well as hammering fragmentations. Definetely the two processes are different though the results are also very similar. The task of the candidate is to develop a model to answer the above questions.

The candidate will have the possibility to join a very active research group with regular interesting group seminars of the morphonynamics group.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu