Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Palotai Veronika specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Török János
- tanszéke: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Docens
- email címe: torok@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Konfliktusok változása a Wikipédián
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Few years ago a new measure was introduced by (Sumi, Róbert, et al. "Characterization and prediction of Wikipedia edit wars." (2011): 58.) to characterize the conflicts on Wikipedia. Later models were developed to simulate these conflicts (Török, János, et al. "Opinions, conflicts, and consensus: modeling social dynamics in a collaborative environment." Physical review letters 110.8 (2013): 088701.). These models show phase transition between the war and peace states as certain Wikipedia pages in reality. The aim of this work would be first to redefine the quantity defined in the original paper to be bounded and normalized and to measure and model the different type of conflicts. There are constructive debates which ends in a reasonable compromise while many recent disputes are just wars of faiths. The aim would be to find data on both types of conflicts and modify the existing models to recover the observed behaviour.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu