Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Somfai Ellák
- munkahelye: Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya
- beosztása: Tudományos főmunkatárs
- email címe: somfai.ellak@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Török János
- tanszéke: Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Docens
- email címe: torok@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nem gömbszerű szemcsés anyagok áramlásának modellezése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
Nem gömbszerű részecskékből álló szemcsés anyag áramlását kívánjuk vizsgálni
szimulációk és kísérleti eredmények összevetésével. Ismeretes [1], hogy nyírás
hatására a legegyszerűbb nem gömb alakú részecskék (elnyújtott, például rúd 
alakú részecskék) nematikus jellegű rendezettséget alakítanak ki.  A jelölt
feladata annak vizsgálata, hogy a rudaknál is alacsonyabb szimmetriájú
részecskék áramlását milyen módon befolyásolja a részecskék szimmetriája.
Rendelkezésre áll egy programcsomag, amit a feladathoz adaptálni kell.
 
[1] Börzsönyi et.al, Phys. Rev. Lett. 108, 228302 (2012).
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu