Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Vrana Péter
- munkahelye: Matematikai Intézet, Geometria Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: vranap@math.bme.hu
A konzulens neve: Lévay Péter Pál
- tanszéke: Fizikai Intézet elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: pplevay@gmail.com
A kidolgozandó feladat címe: Egzakt és közelítő állapotreprezentáció tenzor hálózatokkal
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A közelmúltban a tenzorhálózatok rendkívül sikeresnek bizonyultak 
kvantum soktest rendszerek vizsgálatában, köszönhetően annak, hogy a 
felületi törvénynek eleget tevő állapotok hatékony paraméterezését 
adják. Az MPS, PEPS és egyéb tenzorhálózat ansatz-osztályok numerikus 
alkalmazásaik mellett analitikus eszközként is fontos szerepet 
játszottak kölcsönható rendszerek alacsony energiájú sajátállapotainak 
megértésében.
Egy nemrég felvetett módszer bizonyos típusú approximációkból kiindulva 
állapotvektorok hatékony egzakt előállítását teszi lehetővé 
tenzorhálózat-állapotok szuperpozícióinak segítségével. Nem világos 
azonban, hogy az újfajta előállítás előnyt jelent-e numerikus 
alkalmazásokban is. A diplomamunka célja ehhez kapcsolódó kérdések 
vizsgálata.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu