Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Barócsi Attila
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: barocsi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Algamérő rendszer dinamikájának növelése és kalibrálása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Fizikai Intézet Atomfizika Tanszéke résztvevője a „Komplex vízminősítést in situ megvalósító, közvetlen és immunfluoreszcencián, valamint optikai és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris, érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése, továbbá az alkalmazási területek kutatása” című NVKP_16-1-2016-0049 Projektnek, amelynek egyik célja az algasűrűség nagy érzékenységű és nagy dinamikájú vizsgálata klorofill-fluoreszcencia mérése alapján. Feladatok: a rendelkezésre álló algamérő dinamikájának növelése a rendszer optikai elrendezésének és az adatok kiértékelésének optimalizálásával, illetve kalibrálása különböző algafajokból képzett tiszta és kevert minták tesztelésével a klorofill/sejt arány becsléséhez.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu