Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Ertl András specializációja: Fizikus MSc - optika és fotonika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Barócsi Attila
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: barocsi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Egyfoton detektorpár kialakítása és vizsgálata alapvető kvantumoptikai és kvantumbiológiai kísérletekhez
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Fizikai Intézet Atomfizika Tanszéke résztvevője a „Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése” című 2017-1.2.1-NKP-2017-00001 Projektnek, amelyben összefonódott fotonpárok keltésére alkalmas kísérleti összeállítást építünk. A fotonpárok detektálására interferometrikus mérési összeállítást alakítunk ki, amelynek kulcselemei a párosával koincidencia-mérésre szolgáló egyfoton-detektorok. Feladat: a rendelkezésre álló egyfoton-lavinadiódák áramkörbe, majd optomechanikai rendszerbe építése úgy, hogy a specifikációban elérhető legkisebb zajt, legnagyobb érzékenységet  és sebességet érjük el, továbbá a detektorok ezen paramétereinek eltérése minimális legyen (illesztett detektorok). A detektorpárt alapvető ikerfotonos kvantumoptikai és alacsony fotonszámú kvantumbiológiai kísérletekben teszteljük.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu