Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet/Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Rácz Péter
- munkahelye: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
- beosztása: tudományos munkatárs
- email címe: racz.peter@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Sepsi Örs
- tanszéke: Fizika Intézet/Atomfizika Tanszék
- beosztása: Adjunktus
- email címe: sepsi.ors@gmail.com
A kidolgozandó feladat címe: Nanooptikai közelterek vizsgálata ultragyors fotoemisszióval
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont “Ultragyors nanooptika” Lendület csoportjában a plazmonikus nanorészecskék közelterének vizsgálata több évre visszanyúló hagyományokkal bír. A nanorészecskéken ultrarövid lézerimpulzusokkal keltett plazmontér ultragyors elektronemissziót indukálhat, amely egyrészt lehetőséget ad a térnövekmény mérésére, másrészt autokorrelációs módszerekkel az elektronemisszió a plazmontér időalakjáról is információval szolgálhat. A hallgató a csoportban folyó nanooptikai kutatásokban venne részt, amelynek része olyan plazmonikus rendszerek tervezése numerikus módszerekkel, amelyek lehetővé teszik néhányciklusú plazmonoszcilláció megjelenését; valamint ezen rendszerek kísérleti vizsgálata a kapcsolódó lézeres és elektronspektroszkópiai mérési módszerekkel.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu