Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Sándor Péter
- munkahelye: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
- beosztása: Tudományos segédmunkatárs
- email címe: sandor.peter@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Papp Zsolt
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: zsoltpap@gmail.com
A kidolgozandó feladat címe: Néhány femtoszekundumos, fázisstabilizált lézerimpulzusok diagnosztikája
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Ultragyors Nanooptikai Lendület Kutatócsoportjának laboratóriumában szélessávú felületi plazmonok időbeli jelalakjának vizsgálata folyik fotoelektron-spektroszkópiai módszerekkel. Ennek előfeltétele a gerjesztő néhány optikai ciklusos, fázisstabilizált Ti:S oszcillátor impulzusalakjának pontos mérése. A diplomamunkás feladata az erre szolgáló mérési elrendezés megépítése, tesztje, valamint az impulzusok karakterizálása.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu