Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Hegyesi Szilvia specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Pesznyák Csilla
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: pesznyak@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Teleterápiás foton mezők illesztésének dozimetriai elemzése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Napjainkban minden tervezőrendszer több számolási algoritmussal rendelkezik, az orvosi fizikus feladata, hogy az adott anatómiai régió esetében a legmegfelelőbb algoritmust alkalmazza. A klinikai gyakorlatban minőségi változást jelent a konformális besugárzás-tervezéshez képest az intenzitás modulált besugárzás-tervezés (IMRT). Az IMRT során több mezőből történik a kezelés. Különböző anatómiai régiók esetén, mint az emlő vagy a nőgyógyászati tumorok, a besugarazandó térfogat mérete miatt a foton mezőket illeszteni kell. Ezeket az illesztéseket minél pontosabban kellene kivitelezni, hogy a tumor térfogatban nem legyen alul, illetve túldozírozott területek, mivel mindkettő a sugárterápiában balesethez vezethet.

A hallgató feladatai:

  1. Irodalomkutatás az adott témában.
  2. Intenzitásmodulált és 3D konformális besugárzástervezés elsajátítása.
  3. Különböző anatómiai régiók sugárterápiás tervének elkészítése (emlő besugárzástervezés nyirokrégióval, ginekológiai daganat paraaorticus nyirok régió érintettséggel, stb.).
  4. A terv dozimetriai ellenőrzése ionizációs kamrával, filmdozimetriával és félvezető detektorokkal, az eredmények elemzése.

A diplomamunka készítésének helye: Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu