Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Palotás Krisztián
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Tudományos főmunkatárs
- email címe: palotas@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: 2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A pásztázó alagútmikroszkópia (STM) egyike a leghasznosabb lokális felületvizsgálati módszereknek különböző fizikai és kémiai jelenségek atomi felbontású vizsgálatára alagútelektronok használatával. Az STM kifejlesztése, melyet 1986-ban fizikai Nobel-díjjal jutalmaztak, hozzájárult a nanotechnológia felemelkedéséhez, amit napjainkban ismerünk.

Két-dimenziós (2D) anyagok, pl. a grafén sok más mellett, és réteges heteroszerkezetek különleges tulajdonságokat mutatnak, melyek bíztató felhasználási lehetőségekkel kecsegtetnek jövőbeli technológiák alkotóelemeként a következő területeken: szenzorika, katalízis, napelemek, molekuláris elektronika/spintronika, nano-gyógyszerészet, stb. Számítógépes multiskálájú módszerek, pl. sűrűségfunkcionálelmélet (DFT), Monte Carlo és STM szimulációk elengedhetetlenül fontosak ilyen új anyagok és anyagi kombinációk fizikai és kémiai tulajdonságainak megértéséhez.

A javasolt elméleti MSc téma analítikus, programozási és numerikus feladatokat foglal magában az anyagkutatás és STM szimulációk területein. A fő cél 2D anyagok, oxid felületek/határfelületek, ultravékony oxid rétegek és fém-szerves rendszerek tanulmányozása DFT+STM számításokkal nemzetközi kutatócsoportokkal együttműködésben.

Az MSc munka során a hallgató kutatási tapasztalatot szerez multiskálájú DFT és elektron transzport módszerek használatában. Emellett fejlesztheti programozási, problémamegoldó, analitikus gondolkodású, csoportmunka, és nemzetközi együttműködési képességeit. A munka szoros együttműködésban zajlik számos nemzetközi szinten vezető kutatócsoporttal, pl. Kínából, Németországból, Koreából, és Lengyelországból. Látogatás a külföldi partnerekhez, valamint nemzetközi konferenciákon való részvétel is biztosított.

További információ: http://www.phy.bme.hu/~palotas/pub.html

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu