Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Lenk Sándor
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: lenk@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: SiC nanorészecskék méreteloszlásának kísérleti meghatározása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az atomierő mikroszkóp elsődlegesen a felületek topográfiájának nagy felbontású, nanométeres tartományban történő vizsgálatára használt műszer. Amennyiben sík hordozóra (például szilicium vagy Mica szeletre) nanorészecskéket viszünk fel, úgy lehetőségünk nyílik ezen nanorészecskék átmérőjének a mérésére.

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató elsajátítsa az atomi erő mikroszkópia korszerű méréstechnikáját, optimálja a nanorészecskék felületre történő kötését, illetve a felvitt részecskéket kísérletileg vizsgálja. Végül, de nem utolsó sorban cél a méreteloszlás meghatározásának részleges automatizálása.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu