Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Kiss Gábor
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: gkiss@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A magas hőmérsékleten dolgozó vegyipari berendezések (pirolíziskemencék) csövei a többéves használat során meggyengülhetnek és eltörhetnek. Hozzájárul ehhez a csövekben áramló szerves anyagok jelenléte, és a belőlük keletkezett koksz.

A tapasztalat szerint használat közben változnak a cső anyagát képező ötvözet mágneses tulajdonságai is.

A mágneses tulajdonságok változásának mérésére keressük a gyakorlatban legjobban alkalmazható módszert. Erre a célra műszert fejlesztünk, azt folyamatosan tökéletesítjük, és a vele gyűjtött adatok feldolgozásával prognózist tervezünk készíteni a csövek várható élettartamára vonatkozóan.

A feladat:

1. Részvétel a megfelelő mágneses módszer kiválasztásában, a műszer fejlesztésében és az adatok számítógépes feldolgozásában.

2. A különböző ideig használt csövek anyagának szerkezeti és felületanalitikai vizsgálata mikroszkópiával, EDAX, XPS, AES és SIMS módszerekkel. A talált szerkezeti és összetételbeli változások alapján – az irodalom segítségével – következtetni kell, miért gyengült meg a cső anyaga.

A munka – a diplomaterv szintjét már meghaladó – továbbfejlesztéseként javaslatot kell tenni a cső üzemi paramétereinek olyan változtatására, hogy a nemkívánatos szerkezeti és összetételbeli változások csökkenjenek.

 

A tanszéken fejlesztés alatt álló és már alkalmazott módszer alkalmasnak látszik vasúti váltók elhasználtságának jellemzésére is. További cél a munka ebbe az irányba való kiterjesztése.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu