Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Kiss Gábor
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: gkiss@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A diplomázó bekapcsolódhat az Atomfizika Tanszék Felületfizika Laboratóriumában épült, transzportparaméterek (diffúziós állandó, oldhatóság, permeabilitás) meghatározására és ezek hőmérsékletfüggésének mérésére alkalmas berendezés segítségével folyó kutatásokba. A membránok viselkedésének és tulajdonságainak kutatása rendkívül fontos téma, mivel az iparban széles körben használnak a membránok tulajdonságait kihasználó technológiákat (különböző elválasztási műveletek, gáztisztítás stb). A közelmúltban elkészült készülék nagy előnye, hogy mind polimer, mind fém membránok vizsgálatára, széles vastagság és hőmérséklet tartományban és szinte tetszőleges gáz felhasználásával lehetőséget biztosít.

A laboratórium felszereltségét tekintve nem csak a transzportfolyamatok vizsgálata lehetséges, hanem a membránok felületanalitikai vizsgálata, illetve különböző vékonyréteggel ellátott membránok készítése is.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu