Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Homokiné dr. Krafcsik Olga
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: krafcsik@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
 • A téma a „Humán agydiagnosztika fejlesztése epilepszia kezelése céljából” c. NVKP16 projekthez kapcsolódik
 • A projekt során a kifejleszteni kívánt jelzőrendszereket biológiai környezetben (agysejtekben) kell felhasználni. Ehhez az alkalmazott nanokristályok felületét megfelelően módosítani kell. A SiC nanokristályok felülete az előállítási folyamat miatt poláros, és így vízben jól oldódik. Amennyiben a SiC nanokristályokat az agysejtek ioncsatornájához kívánjuk juttatni, akkor a felületet hidrofóbbá kell alakítani alkalmas felületi funkciós csoportok segítségével. A BME-AFT Felületanalitikai laboratóiumában található, 2018-ban korszerűsített XPS berendezés segítségével ellenőrizzük az előállítás sikerességét, feltárjuk a technológia során a minta felületén kialakult esetleges szennyezőket, javaslatot teszünk a technológia fejlesztési lépéseire vonatkozóan.
 • A szakdolgozat keretén belül elvégzendő feladatok:
  • A fluoreszcens festékek szakirodalmának áttekintése
  • Az XPS módszer megismerése
  • Az XPS berendezés kezelésének és a méréskiértékelő szoftver használatának elsajátítása
  • A Wigner Intézetben a SiC alapú minták előállítási módszerének megismerése
  • XPS mérés végzése, a mérések kiértékelése és értelmezése - a projekt keretében a Wigner Intézetben előállított - SiC alapú mintákon

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu