Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Gali Ádám
- munkahelye: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: agali@eik.bme.hu
A konzulens neve: Dr. Koppa Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: koppa@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Gali Ádám Lendület Félvezető Nanoszerkezetek kutatócsoportjába várunk diákokat kísérleti (kvantum)optikai kutatásokba való bekapcsolódásra, pl. érzékenyített bioszenzorok kifejlesztésének, illetve szilárd testekben kialakított kvantumbitek mérésének céljából.

A kutatásokat a Wigner Fizikai Kutatóközpontban kell végezni szoros együttműködésben a BME Fizikai Intézet vezető kísérleti csoportjaival, illetve az Universität Wien kutatócsoportjaival.

A jelölt a konfokális mikroszkóppal kialakított optikailag detektált mágneses rezonancia módszer fejlesztéséhez, a mérések tervezéséhez és kivitelezéséhez járul hozzá. A fejlesztéshez szükséges gyakorlati tudást a világ vezető laboratóriumaiban sajátíthatja el tanulmányutak és szoros együttműködés keretében.

A nyugodt munkához és a szakmai fejlődéshez szükséges minden körülmény biztosított szorgalmas és csapatban együttdolgozó kutató esetén. Élvonalbeli kutatási lehetőséget kínálunk tehetséges és odaadó kutatóknak kinyitva a kaput a világon legjobb kísérleti műhelyei előtt is.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu