Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Tőke Csaba
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: tcsaba@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Laterális kettős kvantumpöttyök elektronállapotai mágneses térben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Using lateral confining gates, it is possible to trap electrons in a system of two nearby potential minima in a two-dimensional electron gas. It is also possible to study such devices in an external magnetic field. The complexity of these systems is due to the fact that the length scales one can think of -- the confinement length, the distance between the dots, the magnetic length, and the Bohr radius of the interaction -- are all comparable, or they can be tuned to comparable values. It is our goal to study the emerging electronic structure in such settings: energies, densities, spin, correlation functions.

First, in a BSc thesis, an unrestricted Hartree-Fock calculation is performed to explore the ground state properties of the system. Eventually, a phase-fixed path-integral Monte Carlo study is envisaged, similar to the one that has been tested for single quantum dots. This may be the subject of a MSc or PhD project.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu