Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Tóth Boglárka specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Bordács Sándor
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: bordacs.sandor@wigner.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Multiferroikus BiFeO3 cikloidális fázisának vizsgálata szobahőmérséklet felett
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A magnetoelektromos multiferroikus anyagok, melyek egyszerre ferroelektromos és mágneses rendeződést is mutatnak, számos alkalmazással kecsegtetnek például elektromos térrel írható mágneses memóriákban, mikrohullámú illetve optikai egyenirányítókban. Ezen anyagok között különleges helyet foglal el a BiFeO3, hiszen azon kevés multiferroikus vegyület közzé tartozik, mely már szobahőmérsékleten is mind ferroelektromosan mind pedig mágnesesen rendezettek. Azonban a cikloidális mágneses állapot szobahőmérséklet feletti viselkedése még ma sem ismert pontosan. Például az idei évben publikált ESR kísérletek mutatták meg először, hogy 420 K körül az anizotrópia terek kiegyenlítik egymást.

A diplomamunkát készítő hallgató feladata a mágneses állapot vizsgálat lesz a 300 K - 640 K hőmérséklet tartományban. Kísérleti technikák közül neutronszórás kísérletekbe, mágnesezettség mérésbe vagy a spin gerjesztések THz spektroszkópiával történő vizsgálatába kapcsolódhat be az érdeklődő hallgató. A kísérletek részben nemzetközi kutatólaborokban zajlik, ezért a munka rövidebb kutatóutakkal jár együtt.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu