Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Bordács Sándor
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: bordacs.sandor@wigner.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nagy mágneses terekben működő időfelbontásos THz spektrométer fejlesztése multiferroikus anyagok vizsgálatához
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Magnetoelektromos anyagok mágnesezettsége elektromos térrel, elektromos polarizációja pedig mágneses mező segítségével hangolható. Bár már az 1950-es években sikerült kimutatni ezt a relativisztikus jelenséget [lásd. Landau VIII. kötet], csak az elmúlt években ismerték fel, hogy a multiferroikus anyagokban, melyek egyszerre mutatnak ferroelektromos polarizációt és mágneses rendet is, a magnetoelektromos csatolás felerősödik. A multiferroikus anyagok számos alkalmazással kecsegtetnek például elektromos térrel írható mágneses memóriákban, mikrohullámú illetve optikai egyenirányítókban.

Az érdeklődő hallgató feladata egy nagy mágneses terekben működő időfelbontásos THz spektrométer fejlesztése, mellyel multiferroikus anyagok alacsony frekvenciás kollektív gerjesztéseit lehetne tanulmányozni. A spektrométer alapját egy femtoszekundumos lézer képezi, mely lehetővé teszi az elektromágneses sugárzás elektromos terének közvetlen, valós idejű mérését. Ez a technika lehetővé teszi az abszorpciós együttható és a törésmutató egyidejű mérését.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu