Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Bordács Sándor
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: bordacs.sandor@wigner.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Mágnesesen rendezett rendszerek, a normál Hall-effektus mellett, ú.n. anomális Hall-effektust (AHE) is mutathatnak. Ferromágnesekben az AHE a mágnesezettséggel arányos, azonban nem-kollineáris spin szerkezetek esetén nem-triviális mágneses tér függést mutathat, melynek megértése napjaink szilárdtestfizikai kutatásainak egy érdekes nyitott kérdése. Tiszta rendszerekben az AHE jellemzően a sávszerkezet spin-pálya kölcsönhatás és mágneses rendeződés hatására bekövetkező nem-triviális torzulásai miatt jelenhet meg. Az időtükrözési szimmetria sérülése esetén, a dc Hall-effektushoz hasonlóan, az optikai tartományban is megjelenik egy nem-diagonális komponens a vezetőképesség spektrumban. Az infravörös Hall-effektus mérésével a sávszerkezet finom részletei feltérképezhetővé válnak, így ez a spektroszkópiai információ segíthet az AHE eredetének jobb megértésében.

Az érdeklődő hallgató feladata egy olyan infravörös tartományban működő mágneses-optikai Kerr-effektus (MOKE) érzékeny detektálására alkalmas spektrométer fejlesztése, melynek segítségével nem-kollineáris mágnesek illetve antiferromágnesek alacsony energiás gerjesztéseit tudja vizsgálni. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu