Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Forrai Botond specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Bordács Sándor
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: bordacs.sandor@wigner.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Magnetoelektromos lítium ortofosztátok mágneses fázisdiagramjának vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A lítium ortofoszfát vegyületeket, LiMPO4 (M=Co, Ni, Fe) az általuk mutatott lineáris magnetoelektromos effektus miatt nagy érdeklődés övezi. A magnetoelektromos effektus akkor lép fel, ha az inverziós és időtükrözési szimmetriák egyidejűleg sérülnek, ezért csak mágnesesen rendezett fázisokban vagy külső mágneses tér jelenlétében figyelhető meg. A LiMPO4 vegyületekben az átmeneti fém ionokon lokalizált spinek között számos egymással versengő kölcsönhatás jelentkezik, mint például első- és másodszomszéd kicserélődési kölcsönhatás, mágneses anizotrópia. Ennek következtében mágneses tér-hőmérésklet fázisdiagramjuk rendkívül változatos. A kölcsönhatások és a mágneses fázisok feltérképezése komoly kihívás.

Az érdeklődő hallgató feladata, hogy feltérképezze a mágneses fázisokat M=Ni, Fe esetén lehetőleg a szaturációs mágneses térig mágnesezettség és/vagy magnetoáram mérésekkel, vagy neutronszórás kísérletekkel. A kísérleti adatok feldolgozását követően, megpróbáljuk a mágneses fázisdiagram kvalitatív megértését klasszikus spin modellek segítségével. A kísérletek többsége nemzetközi kutatólaborokban zajlik, ezért a munka rövidebb kutatóutakkal jár együtt.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu