Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Zábó András specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Bordács Sándor
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: bordacs.sandor@wigner.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: GaV4Se8 mágneses fázisainak vizsgálata neutronszórás kísérletekkel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az elmúlt évtizedben fedezték fel, hogy inverziós szimmetriával nem rendelkező mágnes kristályokban az atomi mágneses momentumokból kialakuló, örvénylő mintázat jön létre. Nem triviális topológiájuknak köszönhetően részecskefizikai analógiával élve, ezeket a vortexeket skyrmionoknak és az általuk formált periodikus struktúrát skyrmion kristálynak nevezik.

A hallgató egy olyan anyagcsalád vizsgálatába kapcsolódhat be, melyben a témavezető és kollégái a közelmúltban figyelték meg a skyrmion kristály kialakulását. A kapcsolódó szakirodalom egy részének illetve a neutronszórás alapjainak feldolgozása után, lehetőség van kisszögű neutronszórás kísérletekben való részvételre. A kísérletek többsége nemzetközi kutatólaborokban zajlik, ezért a munka rövidebb kutatóutakkal jár együtt.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu