Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Nagy Szabolcs specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Lucsányi Dávid
- munkahelye: Puli Space Technologies
- beosztása: Head of Science
- email címe: david.lucsanyi@pulispace.com
A konzulens neve: Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy. docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Neutrontranszport szimulációk holdfelszíni regolitban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A kozmikus sugárzás nagyenergiás részecskéi (protonok, ionok) folyamatosan bombázzák a Hold felszínét különböző magreakciókat kiváltva, és így szekunder neutronokat keltve a holdfelszíni regolitban.

Napjainkban egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés a holdi nyersanyagok (pl. vízjég) felderítése és in-situ hasznosítása, asztronauták újbóli Holdfelszínre küldése, valamint Holdbázis építése iránt. Ezekhez mind nélkülözhetetlen a holdfelszíni neutronsugárzás alapos vizsgálata, többek között a neutronok rugalmas és rugalmatlan szórásainak Monte Carlo szimulációi regolit és vízjég különböző keverékeiben, valamint regolitból in-situ építhető biológiai védelemben.

A hallgató feladata nyílt forráskódú Monte Carlo részecsketranszport kódok (Geant4 és Fluka) futtatása és a kapott adatok elemzése. A kutatómunka célja holdfelszíni neutron spektrumok meghatározása a vízjég mennyiségi eloszlásának, valamint a regolit típusának függvényében, majd ezek alapján egy lehetséges holdi neutronfluxus mérés optimalizációja.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu