Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Ecsenyi Szilárd specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve:
A témavezető neve: Zagyvai Péter
- munkahelye: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: zagyvai.peter@energia.mta.hu
A konzulens neve:
- tanszéke:
- beosztása:
- email címe:
A kidolgozandó feladat címe: Gamma spektrometriai detektorok válaszának modellezése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása: A gamma spektrometria szcintillációs és félvezető detektorok alkalmazására épül. Több, egymással szemben előnyökkel illetve hátrányokkal rendelkező kristályfajtát alkalmaznak a rutinszerű mérésekhez és a kutatási gyakorlatban is. A szakdolgozat készítője áttekinti a detektorok válaszjeleinek kialakulásához vezető fizikai folyamatokat két gyakran használt detektortípusra: a NaI(Tl) és a nagytisztaságú Ge detektorokra. Megvizsgálja, hogy az egyes folyamatok révén keletkező válaszjel-csoportok milyen módon függenek a sugárzás energiájától, és miképpen jelennek meg a gamma spektrumokban. Illesztőfüggvényeket dolgoz ki a teljesenergia-csúcsok területének meghatározására, valamint más fontos alakelemek leírására, első sorban jellemzően kis aktivitású, környezeti ellenőrzés során előálló gamma spektrumokra alkalmazható esetekben. Saját számítógépes programot állít össze az illesztések végrehajtására és összehasonlítja az általa kapott eredmények pontosságát más, rutinszerűen alkalmazott programokéval. Erre a célra jóságvizsgálati kritériumrendszert dolgoz ki, amellyel minősíthető a meghatározások pontossága (accuracy) és reprodukálhatósága (precision).
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu