Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Kis Attila Soma specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Lenk Sándor
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: lenk@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nitrogénlézer karakterizálása és lehetséges biofizikai alkalmazásainak áttekintése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Atomfizika Tanszéke 2018 nyarán beszerzett egy új ultraibolya (UV) nanoszekundumos impulzusokat előállító nitrogénlézert. Az új berendezés több szempontból (pl. hullámhossz, impulzushossz) is a Tanszék eszközparkjában hiány pótlónak számít.

A hallgató feladata az új eszköz karakterizálása (teljesítmény, impulzushossz, nyalábprofil, divergencia, jitter) különböző paraméterek (pl. ismétlődési frekvencia) függvényében. Ezentúl feladat hasonló paraméterű lézerek (elsősorban biofizikai) alkalmazásainak áttekintése. Ezek közül a Tanszékünk profiljához legjobban illeszkedő kísérleti elrendezés tervezése és építése.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu