Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Soós Krisztián Roland specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Völgyesi Péter
- munkahelye: MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium
- beosztása: tudományos munkatárs, laboratóriumvezető
- email címe: volgyesi.peter@energia.mta.hu
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Ismeretlen eredetű sugárzó anyagok helyszíni kategorizálása és eredetmeghatározása nukleáris törvényszéki analitikai módszerekkel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Napjainkban a nukleáris terrorizmus egyre komolyabb fenyegetettséget jelent, ezért különös figyelmet érdemel. Ennek egyik ága a radioaktív anyagok felhasználása pánikkeltő eszközökben (pl. piszkos bombák alkalmazása a radioaktivitás szétszórására).

Ezen események megakadályozásának egyik hatékony módszere a nukleáris törvényszéki analitika, amely az elkobzott, csempészett anyagok eredet meghatározására fókuszál, ezzel egyrészt elrettentő ereje van, másrészt bizonyítékot szolgáltathat egy potenciális bűnügyi eljárásban. A korábbi években ez a speciális terület, ahogy azt a neve is mutatja, elsősorban nukleáris anyagok elemzésére irányult. Az utóbbi években azonban egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerültek az egyéb radioaktív anyagok (pl. zárt sugárforrások) is, amelyeket sokkal több területen használnak, így könnyebben megszerezhetők és hatásuk azonnali, így könnyebben válhatnak terroristák célpontjává. A nemzetközi kutatási trendek és nagyobb kutatási projektek is megcélozták ezen anyagok részletesebb vizsgálatát.

A diplomamunka keretében sugárzó anyagok részletes elemzését tűztük ki célul, elsősorban roncsolásmentes technikákat (pl. gamma-spektrometria) alkalmazva. A vizsgálatok során olyan eredetjelölő paramétereket kívánunk meghatározni, amelyek segítenek beazonosítani az ismeretlen eredetű sugárzó anyagokat, megadni azok gyártóját, vagy azt a helyet, ahonnan azokat ellophatták. Ebbe beletartozhat radiológiai szennyezők mérése, kormeghatározás, illetve kormeghatározó módszerek fejlesztése, valamint fizikai jellemzés is. További cél a terepi mérések és elsődleges kategorizálási módszerek fejlesztését is célul tűztük ki.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu