Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Büki Máté specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika Tanszék
A témavezető neve: Makk Péter
- tanszéke: BME Fizika Tanszék
- beosztása: Tudományos munkatárs
- email címe: peter.makk@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nanopálca alapú hangolható áramkörök készítése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Félvezető nanopálcák a kvantum elektronika területének egyik legintenzívebben kutatott anyagává váltak az elmúlt években. InAs vagy InSb nanopálcák számos érdekes tulajdonsággal rendelkeznek: erős bennük a spin-pálya kölcsönhatás, mesterséges atomokat lehet bennük létrehozni, valamint szupravezető és ferromágneses elektródákhoz is kapcsolhatóak. Ezen tulajdonságaiknak köszönhetően változatos helyeken alkalmazzák őket a  kvantum informatikában: új kvantum információ reprezentálására alkalmas egységek (spin-pálya qubit) vagy Cooper-párok szétválasztására alkalmas eszközök hozhatóak létre, korábban nem detektált egzotikus részecskék ún. Majorana Fermionok figyelhetőek meg ezen pálcákban.

A dolgozat célja, hogy a jelölt nanopálca alapú kvantumpöttyökből épülő nanoáramköröket hozzon létre. A kvantum-pöttyök bezáró potenciálját lokális kapuelektródákkal fogjuk létrehozni. Ezeket a kvantumpöttyöket szupravezető elektródához kapcsolva Andreev, Shiba vagy Majorana kötött állapotok jöhetnek létre. A kapuelektródák hangolásával a kötött állapotok energiáját, élettartamát is hangolni lehet.

A szakdolgozat keretében a jelöltnek lehetősége lesz félvezető nanopálcákon alapuló áramköröket tervezni, részt fog venni ezek legyártásában és alacsonyhőmérsékleti elektromos karakterizációjában. A kutatómunka szoros együttműködésben zajlik több nemzetközi partner intézettel.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu