Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Kalmár Tamás specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika Tanszék
A témavezető neve: Makk Péter
- tanszéke: BME Fizika Tanszék
- beosztása: Tudományos munkatárs
- email címe: peter.makk@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nanoáramkörök vizsgálata reflektometriával
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Napjaink nanoelektronikai kutatásainak egyik központi területe az áramkörökben megfigyelhető kvantummechanikai jelenségek vizsgálata. Az un. kvantumelektronika területének hosszú távú célja, hogy kvantummechanikai információ tárolására, kontrollált manipulációjára alkalmas rendszereket hozzon létre. Nanoáramkörökben elektrosztatikusan létrehozhatóak olyan hangolható potenciál gödrök, amibe akár egyetlen elektront is be lehet csapdázni. Ilyen mesterséges atomok számos kvantumelektronikai rendszer építőkövét jelentik, mint például Cooper-párok szétválasztására szolgáló áramkörnek (CPS). Ha mesterséges atomokat nagyon gyengén csatolunk elektródákhoz, akkor egyszerű dc mérés segítségével a lejátszódó folyamatokat nem lehet követni, ugyanakkor nagy frekvenciás jelek reflexiójából az atomok töltésállapotának dinamikája továbbra is vizsgálható. Rádiófrekvenciás reflektometriai további előnye, hogy a dc mérésekhez képest lényegesen gyorsabban lehet vele nanoáramkörök karakterizálni.

A szakdolgozat készítése során a jelölt feladata lesz egy új alacsonyhőmérsékleti mérőrendszer kiépítése és tesztelése, ami alkalmas nanoáramkörök rádiófrekvenciás reflektometriai vizsgálatára. Ezek az áramkörök mind a fennt említett mesterséges atomokon, mind két dimenziós kristályokból készített áramkörökön is alapulhatnak. A kutatómunka szoros együttműködésben zajlik több nemzetközi partner intézettel.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu