Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Komáromi Lili specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Boros Csanád Örs
- munkahelye: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: doktorandusz
- email címe: boroscsanadors@gmail.com
A konzulens neve: Dr. Beleznai Szabolcs
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: adjunktus
- email címe: beleznai@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Infravörös idegi stimulációra alkalmas optród végeselem modellezése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A jelölt feladata egy adott, infravörös idegi stimulációra alkalmas szilícium optród már meglévő végeselem modelljének megismerése, valamint továbbfejlesztése a meglévő mérési eredmények alapján.

A szakdolgozat lépései:

  1. Paramétervizsgálat forgásszimmetrikus (kvázi 3D) modell esetén: anyagi jellemzők, számítási tartomány mérete, határfeltételek, hálófüggetlenség, gerjesztő jel hatása az időbeli viselkedésre és a kialakuló stacionárius állapotra
  2. Mérés közben fellépő egyéb effektusok vizsgálata: a tartállyal és a víz feletti levegővel való termikus kölcsönhatás hatása, melegítés hatására a vízben kialakuló természetes áramlások hatása az adott pontban mért hőmérséklet időbeli változására
  3. Néhány eredmény összehasonlítása a 3D modell által adottakkal
  4. Validálás: a mért adatoknak legjobban megfelelő modellbeállítások megtalálása

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu