Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Fekete Róbert specializációja: Fizikus MSc - optika és fotonika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Maák Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: maak@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Atomfizika Tanszéke a Kísérleti Orvostudományi Intézettel (KOKI) és a Femtonics Kft-vel együttműködésben hosszú ideje fejleszt ultrarövid impulzusú lézereken alapuló pásztázó mikroszkópokat, amelyekben a pásztázást akusztooptikai eltérítőkkel valósítják meg. A mikroszkópok tervezésében és építésében az Atomfizika Tanszéken meglevő tapasztalatra és technológiai bázisra építünk az akusztooptikai technológia, optikai tervezés és ultrarövid lézerimpulzusok kezelése terén. A mikroszkópok különböző változatainak teljes optikai tervezését is végezzük. Külön kiemelendő az új orientációjú és technológiájú akusztooptikai eszközök elrendezése, paraméterei, valamint a különböző diszperzió-kompenzáló elemek tervezése és megvalósítása.  Az új mikroszkópok és pásztázási technológiák világviszonylatban egyedülállóak és magas impakt faktorú publikációk megjelenését teszik lehetővé.

A hallgató részt vesz az optikai rendszer tervezésében, elsősorban az akusztooptikai és diszperzió-kompenzáló elemek modelljének fejlesztésével, új konfigurációk létrehozásával és megtervezésével. Új akusztooptikai orientációk kifejlesztéséhez mind az eltérítő, mind a diszperzió-kompenzáló részegységek esetében szükség van, ez a feladat mély kristálytani modellezési munkát is igényel. Az akusztooptikai technológia fejlesztése elsősorban az ultrahangkeltő technológia megújítását jelenti, amelyet a hallgató numerikus modellezéssel és próbadarabokon való méréssel végez el. A fejlesztési munka számos kísérlet elvégzését és kiértékelését igényli, amelyekre a háttér az Atomfizika Tanszéken és a Femtonics Kft-ben biztosított, a szükséges nagy értékű eszközök, lézerek és mérőberendezések rendelkezésre állnak. Számos külföldön végrehajtott mérésre is szükség van egyedi mikroszkóp-konfigurációk  tesztelése céljából, a világ vezető biotechnológiai kutatóintézeteiben.

A hallgató feladatai egyaránt tartalmaznak elméleti és kísérleti elemeket, a hangsúly preferenciától függően ezek egyikére helyezhető. Az eredmények várhatóan jól publikálhatók, a technológia-fejlesztés lépései nemzetközileg szabadalmaztathatók.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu