Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Antal Zsombor specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Maák Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: maak@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az Atomfizika Tanszéken jelentős tapasztalat gyűlt össze lézeres alkalmazások terén, beleértve az anyag-megmunkálási, litográfiai, vágási feladatokat is. Másrészről a femtoszekundumos lézerek technológiája területén is rendelkezésre áll a szükséges tudásbázis és eszközpark (több femtoszekundumos lézer, speciális mérőeszközök és nyaláb illetve impulzusformálók). Emellett hazai és nemzetközi kapcsolataink révén mérési lehetőséghez juthatunk számos hazai és külföldi lézeres központban. A kutatási téma ultrarövid impulzusú lézerek alkalmazhatóságának optimalizálása szembe ültethető műlencsék megmunkálására illetve lézeres szemsebészeti célokra. A műlencsék bizonyos típusának megmunkálása lézerrel sokkal pontosabb és olcsóbb lehetne, az ultrarövid impulzusok alkalmazása pedig a lencsék termikus és egyéb károsodását minimalizálná, és az eddigieknél sokkal nagyobb pontosságot biztosítana. A mindeddig nem alkalmazott módszer optimalizálását a diplomamunka, valamint későbbi PhD fokozat megszerzéséhez vezető kutatás keretében kell elvégezni. A műlencsék vizsgálatát a MEDICONTUR műlencse-előállító céggel együttműködésben végezzük, ahol egy friss pályázat nyomán femtoszekundumos lézeres célszerszám beszerzését is tervezik. A femtoszekundumos lézerek szemsebészeti alkalmazása már megkezdődött, e területen előrelépés e téma keretében elsősorban a megmunkálási folyamat modellezésének kiterjesztésében lehetséges a sebészet területére, miután a folyamatok nagyon hasonlóak. Távlati terv a beültetett lencsék utólagos lézeres korrekciója, vagy a szaruhártya törőerejének illesztése az új lencséhez lézeres bemetszéssel. Az elvégzendő kutatás mind elméleti, mind kísérleti elemeket tartalmaz:

-           a lézeres megmunkálási folyamat szimulációja célszoftverrel (pl. COMSOL)

-          optikai modellezés alkalmazása az optikai elrendezés optimalizálására (pl. ZEMAX)

-          a diszperzió, valamint az egyéb anyagi és nemlineáris hatások minél pontosabb modellezése az ultrarövid impulzusok szempontjából

-          kísérletek végzése saját lézerekkel és a partner ipari és kutatási intézmények eszközeivel a megmunkálási folyamat paramétereinek kimérésére és optimalizálására

-          részvétel különböző típusú és geometriájú műlencsék tervezésében és létrehozásában

-          a lézeres szemsebészeti folyamatok és módszerek megismerése, az alkalmazott paraméterek

-          tanulmányozása és modellezése

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu