Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Szombathy Dominik specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK / Fizika Tanszék
A témavezető neve: Nemes-Incze Péter
- munkahelye: MTA Energiatudományi Kutatóközpont / Nanoszerkezetek Osztály
- beosztása: tudományos munkatárs
- email címe: nemes.incze.peter@energia.mta.hu
A konzulens neve: Csonka Szabolcs
- tanszéke: TTK / Fizika Tanszék
- beosztása: Egyetemi docens
- email címe: csonka@mono.eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Cu (110) felületére növesztett grafén pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A szakdolgozat témája egykristályos réz felületre növesztett grafén réteg vizsgálata STM segítségével. A jelölt feladata a minta felületi elektronszerkezetének, atomi skálájú feltérképezése, valamint a mért adatok kiértékelése.

A BSc munka során lehetőség van a legmodernebb kísérleti infrastruktúra használatával világszínvonalú kutatási munkába való bekapcsolódásba.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu