Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Gyüre-Garami Balázs (MSc)
- munkahelye: Bosch Magyarország
- beosztása: kutató-fejlesztő munkatárs
- email címe: gyurbal@gmail.com
A konzulens neve: Dr. Simon Ferenc
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: f.simon@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Szélessávú méréstechnika fejlesztése dielektromos állandó mérésére
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
Az EMC (elektromágneses kompatibilitás) mérések során elektronikai eszközök
nagyfrekvenciás viselkedését vizsgáljuk. Ez a gyakorlatban emissziós és
immunitás méréseket jelent, melyek körülményei bizonyos mértékig nemzetközi
szabványokban meghatározottak. A mérés felépítése során használunk
anyagokat, melyeknek a nagyfrekvenciás tulajdonságai nem jól kontrolláltak
(pl. styrofoam hab epszilon ~1.4, fa anyag). Ezen anyagok tulajdonságainak
(komplex dielektromos állandó) pontos ismerete fontos a mérések
reprodukálhatósága és az eredmények értékelése miatt. Az eredmények
közvetlen felhasználásra kerülnének végeselem szimulációk paramétereiként
is. A jelölt feladata a komplex dielektromos állandót mérő mérőrendszer
felépítésében való részvétel, a kész eszközzel mérések elvégzése.
 
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu