Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Gonda Iván specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Gyüre-Garami Balázs (MSc)
- munkahelye: Bosch Magyarország
- beosztása: kutató-fejlesztő munkatárs
- email címe: gyurbal@gmail.com
A konzulens neve: Dr. Simon Ferenc
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: f.simon@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: IC-k nagyfrekvenciás immunitásának tesztelésére alkalmas mérőrendszer
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
Az EMC (elektromágneses kompatibilitás) mérések során elektronikai
eszközök nagyfrekvenciás viselkedését vizsgáljuk. A gyakorlati EMC
fejlesztés során gyakran felmerülő probléma az egyes integrált áramköri
elemek (IC-k) nem ismert nagyfrekvenciás ellenállósága. Ezen tulajdonságok
megismerésére céljából végzett mérések megvalósítása az egyes IC-kre komoly
méréstechnikai kihívás, mivel biztosítani kell kisfrekvenciára tervezett
eszközök RF jellel való kontrollált gerjesztését. A jelölt feladata
műveleti erősítők un. EMIRR (electromagnetic interference rejection ratio)
tulajdonságának mérésére alkalmas mérőeszköz tervezése, mérések
elvégzésése, a tapasztalt hibás viselkedés gyökérokának vizsgálata.
 
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu