Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Petrik Péter
- munkahelye: MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Fotonika Laboratórium
- beosztása: tudományos tanácsadó, MTA EK Fotonika Laboratórium vezetője
- email címe: petrik.peter@energia.mta.hu
A konzulens neve: Halbritter András Ernő
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető
- email címe: halbritt@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Felületi nanoszerkezetek biomolekulák, gázok és gőzök optikai érzékelésére
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A nanoszerkezeteket tartalmazó rétegek alkalmazási területei rohamosan bővülnek az utóbbi években, többek között a szenzorika, a napelemtechnológia és a fotonika területén. A munka célja szenzorikai célra alkalmas vékonyrétegek készítése, valamint a készített rétegek optikai vizsgálata. Roncsolásmentes módszer lévén a rétegépülést folyamatosan nyomon tudjuk követni folyadékcellában, és a rétegépülés folyamatát, valamint a réteg szerkezetét kinetikai és optikai modellekkel írjuk le. A vizsgálat kiterjed különböző alacsony dimenziójú felületi szerkezetek megtervezésére, előállítására, valamint fehérjék, gázok és gőzök ezekhez való kötődésének optikai érzékelésére. A jelölt feladata (1) a rétegek elkészítése, (2) mérések végzése különleges folyadékcellákkal és elrendezésekben a rétegépülés közben és után (in situ és ex situ vizsgálatok), valamint (3) a mérések elemzése, optikai és kinetikai modellek alkotása a folyamatok nyomon követésére.  Az optikai méréseket az EK MFA Fotonika laboratórium ellipszometria csoportjában végezzük (http://www.ellipsometry.hu).

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu