Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Györgypál Zsolt specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Újfalussy Balázs
- munkahelye: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
- beosztása: tudományos főmunkatárs, osztályvezető
- email címe: ujfalussy.balazs@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Dr. Szunyogh László
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető
- email címe: szunyogh@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Szupravezető nanostruktúrák
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az utóbbi években a nanoméretű szupravezetők elmélete és gyakorlata egyaránt a kutatások előterébe került. Különösen érdekesek azok az erőfeszítések, amelyek egy s-típusú szupravezető felületére helyezett kiterjedt mágneses szennyeződésekre irányulnak. Az ilyen szennyező atomok a szupravezetőben Yu-Shiba-Ruszinov állapotokat hoznak létre. Kiterjedtebb szennyezők esetén Majorana állapotok megjelenése is várható, amelyek alapvető szerepet játszanak egyes kvantumszámítógép architektúra tervekben.  Az MSc diplomamunka ilyen szennyező állapotok elméleti vizsgálatára irányul a Bogoliubov - deGennes egyenletek Green függvényes sávszerkezeti módszerekkel történő megoldásával. A diplomamunkás feladata, hogy a kétdimenziós transzláció invariáns, réteges rendszerekre már létező implementációt [1] kiterjessze felületekre helyezett véges méretű atomcsoportokra. Az új kódot adatomok és atomi láncok elektronállapotainak vizsgálatára alkalmazzuk szupravezetők felületén, kiemelt tekintettel vas láncokra Re(0001) felületen, melyekre nemrégiben a Majorana állapotok létezésére utaló ígéretes kísérletet publikáltak [2].

[1] G. Csire, A. Deák, B. Nyári, H. Ebert, J. F. Annett, and B. Újfalussy, Physical Review B 97, 024514 (2018)

[2] H. Kim, A. Palacio-Morales, T. Posske, L. Rózsa, K. Palotás, L. Szunyogh, M. Thorwart, and R. Wiesendanger, Science Advances 4, eaar5251 (2018)

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu