Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Sinkó Csaba specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Márton Attila
- munkahelye: SEMILAB Zrt. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 2.)
- beosztása: fizikus
- email címe: attila.marton@semilab.hu
A konzulens neve: Dr. Halbritter András Ernő
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető
- email címe: halbritt@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Memrisztorok rezisztív kapcsoló tulajdonságainak karakterizálása ipari környezetben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
A memrisztorok, azaz memóriával rendelkező ellenállások fejlesztése az elmúlt években hatalmas lendületet vett és pár éven belül sorozatgyártásba kerülhetnek az ezen alapuló memóriachipek és processzorok. Számos fizikai rendszer mutat rezisztív kapcsolást, amely során egy bizonyos küszöbfeszültség felett ellenállásváltozást okozó atomi átrendeződések zajlanak le egy elektromosan vezető nanofilamentumban. Ezen rétegekből létrehozott memrisztor struktúrákon végzett standard (kapacitás-feszültség-, illetve áram-feszültség méréseken alapuló) dielektromos karakterizáció mellett kulcsfontosságú lesz a rezisztív kapcsolás minősítése is a gyártási folyamat mindennapos ellenőrzése során.
 
A jelölt feladata
(1) a memrisztorok gyártási folyamatával kompatibilis méréstechnika megismerése és felkészítése ezen termékek minősítésére (mérésvezérlés implementálása, analízis kifejlesztése),
(2) az eljárás validálása a rendelkezésre álló memrisztor réteggel borított mintákon,
(3) a minta minősítés kulcsparamétereinek azonosítása és a mérés megbízhatóságának szempontjából kritikus paramtérek feltérképezése, és 
(4) az új technológiák és a témában megjelenő cikkek nyomonkövetése, feldolgozása a jövőbeni fejlesztések irányának meghatározásához. 
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu