Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Balogh Nóra specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Halbritter András Ernő
- tanszéke: BME Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető
- email címe: halbritt@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Molekuláris elektronikai mérések elemzése modern gépi tanulási és adatbányászati módszerekkel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

The field of molecular electronics, i.e. the application of single molecules as the building blocks of electronic equipment is among the research directions searching for novel information technologies. There are already well-established techniques to form single molecule nanowires or even more complex single molecule devices.

 

The so-called break junction technique is a widely used method for the statistical analysis of single molecule nanowires. The typical datasets include ten thousands of conductance vs. electrode separation traces with hundreds of thousands of datapoints on each trace. Our group has developed some statistical methods (like 2D correlation analysis) that can be effectively used to analyze these data, and to understand the temporal evolution of the few atom and single molecule nanowires in more depth than the information supplied by simple conductance histograms. Within the diploma thesis the applicant would broaden our statistical analysis toolbox towards the application of modern machine learning and data mining techniques. This would include the analysis of single molecule break junction data with neural network algorithms, principal component analysis methods and advanced clustering methods. These techniques could help to identify patterns in the data, which are hardly recognized by traditional approaches, and thus would provide a better understanding of the underlying physical processes. Concerning the neural network based analysis, it is an important goal to apply simple enough neural networks, such that one can get insight to the decision taking mechanism of the network.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu