Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Balázs Péter specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Halbritter András Ernő
- tanszéke: BME Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető
- email címe: halbritt@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Egyszerű memrisztorhálózatok neuromorfikus tulajdonságainak számítógépes modellezése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Már jelenleg is rendelkezésre állnak a flash technológiát alkalmazó SSD adattárolók lecserélésére alkalmas memrisztor alapú memóriák. Ezen szerkezetek jelentősége azonban túlmutat a hagyományos adattároláson, mivel az idegrendszeri szinapszisokhoz hasonló tulajdonságaik alapján a memrisztorok (vagy rezisztív kapcsoló memóriák) akár a mesterséges intelligencia hardver szintű építőelemeivé is válhatnak. A legtöbb esetben azonban a memrisztorok neuromorfikus tulajdonságainak vizsgálata megreked az idegrendszeri szinapszisoknál jól ismert ún. spike-timing-dependent plasticity demonstrálásánál. A szakdolgozat keretében azt a kérdést kívánjuk vizsgálni, hogy a memrisztorok gazdag működési dinamikáját, és a működés szempontjából releváns különböző fizikai időskálákat hogyan lehet kihasználni autonóm, hardver szintű döntéshozatali mechanizmusokban akár pár memrisztoregység megfelelő összekapcsolásával és betanításával. Ezen cél érdekében a jelölt tanulmányozza a szakirodalmat, majd a kutatócsoportunkban rendelkezésre álló kísérleti memrisztorkarakterisztikákból kiindulva egyszerű memrisztorhálózatok számítógépes modellezését végzi el.

  

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu