Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Vargha Noémi specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Halbritter András Ernő
- tanszéke: BME Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető
- email címe: halbritt@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Fázisváltó memóriák kísérleti vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Nowadays several research directions are targeting the development of novel building blocks for information technology. The development of resistive switching memory devices (memristors) is among the most promising approaches. These devices are two terminal resistive units, whose resistance can be tuned by the driving voltage. Several material systems can perform resistive switching properties, one subgroup of these includes phase change memory devices (PCM), where the proper driving induces a reversible local phase transition in the active region, and this is reflected by the change of the device resistance. In the framework of the diploma thesis the applicant will develop PCM type resistive switching units and study their switching characteristics including the search for the various relevant physical time-scales governing the device operation. These experiments will also serve as a feedback for optimized device preparation. In the prescreening phase PCM type resistive switching thin films will be prepared, and the top contact will be established by the tip of a scanning tunneling microscope. Later, nanofabricated devices will be developed and studied.

 

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu