Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Szilágyi Zsombor specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizika Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Weiner Mihály
- munkahelye: BME Matematika Intézet, Analízis tanszék
- beosztása: docens
- email címe: mweiner@math.bme.hu
A konzulens neve: Szunyogh László
- tanszéke: BME Fizika Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Tanszékvezető egyetemi tanár
- email címe: szunyogh@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kvantumvalószínűségszámítás és mátrixalgebrák - kvantumos stratégiák többszereplős játékokban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Egy csapat két tagjának - mondjuk Alice és Bobnak - egyenletes, független valószínűséggel kisorsolnak egy-egy számot az {1,2,3} halmazból. Alice egy bitet küldhet Bobnak, ami után Bobnak meg kell tippelnie, hogy ugyanazt a számot kapta-e, mint Bob. Már egy ilyen egyszerű esetben is a maximális nyerési esélye nagyobb, ha klasszikus bit helyett kvantum bitet használhatnak a játékban. A kutatás célja a kvantum valószínűségszámítás ilyen és más ehhez hasonló játék-fölállásokon keresztül történő tanulmányozása, illetve klasszikussal való összehasonlítása. További célok olyan kvantumos protokolokban (pl. kvantumos titkosítási eljárásokban) megjelenő mátrixalgebrai struktúrák tanulmányozása mint a MUB ("mutually unbiases bases") rendszerek.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu