Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A zenei kogníció idegrendszeri háttere
2. A tárgy angol címe The Neural Background of Musical Cognition
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Honbolygó Ferenc beosztása külső munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.01.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.01.22.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kognitív idegtudomány, Kísérleti pszichológia, Kognitív pszichológia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A kurzus célja a zene észleléséhez, zenei képességekhez, zenei transzferhez és a zene hallgatás és zenélés kognitív és affektív hatásaihoz kapcsolódó kognitív és idegrendszeri folyamatok áttekintése. A kurzus során az alábbi specifikus témákat tekintjük át:

1. Ritmusészlelés
2. Dallamészlelés
3. A tonalitás észlelése
4. A zenei képességek
5. A zenei transzferhatás
6. Zene és nyelv

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Fogadóórán, e­mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Grahn, J. A. (2009). The role of the basal ganglia in beat perception. Annals of the New York Academy of Sciences
Janata, P., et al. (2002). The cortical topography of tonal structures underlying Western music. Science, 298(5601), 216
Tierney, A., & Kraus, N. (2014). Auditory-motor entrainment and phonological skills: precise auditory timing hypothesis
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
48
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Honbolygó Ferenc
külső munkatárs
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Babarczy Anna