Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Szabó Zsolt specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Lévay Péter Pál
- tanszéke: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: pplevay@gmail.com
A kidolgozandó feladat címe: Véges geometriai módszerek a kvantumelméletben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az utóbbi években a kvantum információelmélet, és a téridő struktúrák diszkretizálásán alapuló elméletek kapcsolatára derült fény.

Kiderült , hogy egy véges számú qubitból álló kvantum rendszer állapotait egy duális klasszikus rendszer kauzális szerkezetének geometriájába kódolhatjuk.

A duális rendszer szerkezetét a véges geometria módszereivel tanulmányozható úgynevezett altér kódok realizálják.

A kvantumrendszer  állapotterének  ( a klasszikus fázisteret általánosító Wotters-féle diszkrét fázistérnek ) a szerkezete jólismert.

A megfelelő duális klasszikus tér szerkezetéről, és a kódolás pontos mechanizmusáról azonban keveset tudunk.

A dolgozat feladata három, és négy qubit rendszerek esetén a megfelelés részleteinek kidolgozása, és a dualitás jelenségének lehetőség szerinti alaposabb megértése. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu