Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Schaf Alexa Lili specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: 1D MRI képalkotás Chameleon spektrométerrel
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A Fizikai Intézetben rendelkezésre áló Bruker 7T NMR szupravezető mégneshez fejlesztett, 2D képalkotásra alkalmas rádiófrekvenciás adó-vevő tekercs ls gradiens tekercsek segítségével a hallgató feladata egy új spektrométerként és gradiens vezérlőként szinkronizálva használható Chameleon típusu spektrométer segítségével legalább 1D képalkotás megvalósítása. A hallgató számára rendelkezésre állnak a Bruker Avance 300MHz spektrométerhez írt  mérési szekvenciák továbbá a Chameleon spektrométerhez készített NMR mérési szekvencia. A gradiens vezérlő jeleit fejlesztés alatt álló gradiens erősítők segítségével kell a gradiens tekercsekre eljuttatni. A hallgató feladatai a követketők:

1) a fejlesztés alatt álló gradiens erősítők integrálása a mérési környezetbe, tesztelésük, minősítésük

2) mérési szekvenciák implementálása a Chameleon spetkrométer szekvenciafejlesztő Java környezetébe 

3) legalább 1D képalkotás megvalósíása tesztfantomon

 

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu