Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Bartik Ábel Szilveszter specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: A GUARDYAN kód teljesítménybecslő rendszerének kialakítása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Nukleáris Technikai Intézetében fejlesztés alatt álló GUARDYAN direkt időfüggésű, grafikus számítási egység (GPU) alapú Monte-Carlo kód  gyors lefolyású reaktortrenziensek szimulációjára alkalmas. A tranziensek termohidraulikai visszacsatolásának számításához szükséges az üzemanyagpálcákon belüli részteles teljesítményeloszlás becslése. A GPU architerktúra lehetőséget teremt a neutrontrajektóriák párhuzamos, egymástól független számítására, ezzel a futási időt nagyságrendelkkel rövidíti le. A párhuzamos szálak becsléseinek összegyűjtése szükségessé teszi a szálak kommunikációját, ez pedig kedvezőtlenül befolyásolja a számítási sebességet. A hallgató feladata  a gyűjtési algoritmus kidolgozása és tesztelése külön figyelemmel arra, hogy a szimulált reaktorok mérete jelentősen befolyásolja a számítási szálak egymásra hatásának mértékét. A hallgató feladatai a következők:

1) atomerőművi bonyolulstágú rendszerben,  rácsszerkezetben megadott üzemanyagpálcák azonosítási rendszerének kidolgozása

2) teljesítménybecslés-gyűjtési algoritmus, esetleg algoritmusok kidolgozása és megvalósíása CUDA/C++ nyelven

3) a megvalósult implementáció atomerőművi használatának elemzése

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu