Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Sáfrán Péter Márk specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: ATOMKI PET detektormodul alkalmazása Gamma-tomográfiára
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Nukleáris Technikai Intézetében rendelkezésre álló ATOMKI gyártású Pozitron Emissziós Tomográfiás (PET) detektormodul 33x33 effektív kristálypixelen képes térfüggő módon gamma fotonok detektálására. Gamma pontforrás segítségével tárgyak több szögből történő projekciós átvilágítása lehetőséget teremt gamma tomográfiás felvételekre, így nagyobb optikai vastagságú tárgyak, akár nagyobb fémtárgyak térbeli leképezése is lehetségessé válhat. Az NTI-ben fejlesztett mérőszoftver segítségével a projekciós felvételek és a spektrumok felvehetők. A gamma fotonok térbeli eloszlásának korrelációja a kristálypixelekkel szotchasztikus leképezés, ezért jelentős bizonytalanságok lépnek fel a detektor térbeli jelének értelmezésénél. További bizonytalansági faktor a kristály-fotoelektronsokszorozó rendszer erősítési tényezőjének inhomogenitása. A hallgató feladatai a követketők:

1) pontoforrás segítségével nyert felvételek kristálytű-lokalizációjának megvalósítása, holtidő és gain-korrekkció algoritmusának kidolgozása

2) projekciós felvételek készítése ismert geometriájú, a leképezés szempontjából pontszerű objektumról

3) lehetőség szerint az ismert tárgy projekciós képei alapján az effektív forrás-forgástengely-detektorsík pozíciók meghatározása és tomográfiás rekonstrukciója

 
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu