Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Sinkó Luca specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Zátonyi Anita
- munkahelye: Magyar Tudományos Akadémia, Energiatudományi Kutatóközpont, Mikrotechnológiai Laboratórium
- beosztása: PhD hallgató
- email címe: zatonyi@mfa.kfki.hu
A konzulens neve: Dr. Kiss Gábor
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: gkiss@mail.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Biofizikai jelenségek vizsgálata lágy polimer implantátumok környezetében
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A diplomázó hallgató bekapcsolódhat a Magyar Tudományos Akadémia, Energiatudományi Kutatóközpontjának, Mikrotechnológiai Osztályának tiszta terű laboratóriumában végzett neurális elektródhálózatok mikrotechnológiai módszerekkel történő kialakításához (fotolitográfia, száraz- és nedves marási folyamatok), in vitro és in vivo minősítéséhez kapcsolódó kutatásokba. Központi idegrendszerbe ültetett implantátumok idegen test reakciót váltanak ki. Ennek a jelenségnek egyik lehetséges kiváltó okaként a szakirodalom az implantátum és a szövet Young-modulus-a közti különbséget emeli ki. Az említett heves és sejtszintű immunreakció fiziológiás körülmények között lágyuló polimerek alkalmazásával csillapítható. A hallgató kutatómunkájának elsődleges célja a lágy polimer (tiolén-akrilát) implantátumok környezetében fellépő biofizikai jelenségek megértését segítő publikációk feldolgozása, majd ezt követően a jövőbeli kísérletek megtervezése lenne. Emellett a hallgatónak lehetősége van megismerkedni az implantátumok kialakításában szerepet játszó tisztatéri berendezésekkel és azok működésével.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu